|  
سه شنبه 8 مهر 1399
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
ارسال نظرات ،انتقادات و پیشنهادات به واحد نظارت و ارزیابی دانشگاه
 اساتید عزیز،دانشجویان گرامی می توانند نظرات ،انتقادات و شکایات خود را در مورد مسائل دانشگاه به آدرس ایمیل nezarat@iau-saveh.ac.ir ارسال کنند. شایان ذکر است ،موارد ارسالی بررسی و نتیجه به ارسال کننده اعلام خواهد شد.
دوشنبه 4 خرداد 1394  23:0

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 7 مهر 1399  6:10:9
 انتخاب وب سایت