|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
سخنرانی با موضوع مقدمه ای بر روانشانسی مثبت نگر برگزار می گردد
 حوزه معاونت دانشجویی برگزار می نماید:

سخنرانی با حضور آقای دکتر آرش تقوی ، پیرامون
« مقدمه ای بر روان شناسی مثبت نگر»


زمان: پنجشنبه 94/2/24ساعت 9 الی 12

مکان : سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ( سایت میدان فلسطین) واقع در طبقه دوم ساختمان اداری

يکشنبه 6 ارديبهشت 1394  23:35

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 24 فروردين 1400  3:24:28
 انتخاب وب سایت