|  
چهارشنبه 1 بهمن 1399
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
فراخوان گاهنامه منشور
 از صاحبنظران ، اساتید ، دانشجویان و دانش پژوهان گرامی که تمایل به

همکاری جهت انتشار گاهنامه منشور را دارند تقاضا می شود مطالب خود

را حداکثر در سه صفحه با فونت 14 یاقوت به نشانی ساوه ، میدان

فلسطین ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - مرکز مشاوره ارسال نمایند .

ایمیل مرکز مشاوره به نشانی : moshavereh@iau-saveh.ac.ir

می باشد
يکشنبه 6 ارديبهشت 1394  23:30

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 30 دى 1399  22:30:40
 انتخاب وب سایت