|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
آئین نامه و مقررات ترم تابستان 94- 93
 زمان ثبت نام : از تاریخ 1/4/94 لغایت 5/4/94

شروع کلاس ها: از تاریخ 6/4/94 لغایت 29/5/94

شروع امتحانات پایان ترم تابستان : از تارخ 1/6/94 لغایت 9/6/94  

1-    تعداد واحد مجاز برای مقاطع کاردانی و کارشناسی 10 واحد می باشد . دانشجویان این مقاطع که با اخذ 12 واحد درسی در تابستان 94 دانش آموخته می شوند و همچنین دانشجویان دارای معدل بالای 17 می توانند در این دوره تا 12 واحد درسی اخذ نمایند.

2-    تعداد واحد مجاز برای مقاطع کارشناسی ارشد 6 واحد درسی و دکترای تخصصی  4 واحد درسی می باشد.

3-    شهریه ثابت در دوره تابستان برای مقاطع کاردانی و کارشناسی در ازای اخذ 6 واحد درسی و کمتر نصف شهریه ثابت و در صورت اخذ بیش از 6 واحد درسی  تا 12 واحد دو سوم شهریه ثابت به همراه شهریه واحد انتخابی لحاظ می گردد.

4-    شهریه ثابت در دوره تابستان برای مقطع کارشناسی ارشد در ازای اخذ 3 واحد درسی  نصف شهریه ثابت و در صورت اخذ بیش از 3 واحد درسی  تا 6 واحد دو سوم شهریه ثابت به همراه شهریه واحد انتخابی لحاظ می گردد. 

اخذ  پایان نامه در نیمسال تابستان مقدور نخواهد بود

سه شنبه 1 ارديبهشت 1394  23:1

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 25 فروردين 1400  13:35:2
 انتخاب وب سایت