|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
نتایج بیستمین دوره مسابقات کتبی قرآن و عترت واحد ساوه بخش دانشجویان
  

باسمه تعالی

برندگان بیستمین دوره مسابقات کتبی قرآن  وعترت (ع) بخش دانشجویان                              

احکام برادران

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

سیدرضا احمدیان

پرستاری

920416235

304727

اول

2

احمدکشاورزی

صنایع

920664132

304835

دوم

3

حسین قربانی

پرستاری

920735522

304726

سوم

4

ابوالفضل بهروزی

الکترونیک

900485581

304836

چهارم

5

علی نجف زاده

مکانیک

922042841

304842

پنجم

                                                       

                                                        احکام خواهران

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

مریم لطفی

حسابداری

922069049

304914

اول

2

مریم خالصی

برق

890459071

304917

دوم

3

فاطمه میرزایی

حسابداری

920261618

304915

سوم

4

فروغ طرخورایی

مدیریت

920099796

305418

چهارم

5

سهیلا داستان

حسابداری

920267600

304902

پنجم

 

زندگی پیامبراکرم(ص)

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

امیر نصیری فر

عمران

922062639

305143

اول

2

امیرحسین جعفری

کامپیوتر

930117232

305153

دوم

3

مریم افرادی

شیمی

922057810

304646

سوم

4

ناهیدحیدری نیاز

کامپیوتر

900547010

305174

چهارم

5

سحرجابری

کامپیوتر

920285855

305183

پنجم

 

 

 

 

تفسیرقرآن کریم

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

امیرنبوتی

الکترونیک

920620120

304608

اول

2

رضا حسینی

عمران

900411138

305010

دوم

3

محمدمختارامیرآبادی

برق

91167100134

305009

سوم

4

باقربیگدلی

مکانیک

900411245

305003

چهارم

5

امیرکلهری

مکانیک

920668464

305011

پنجم

زندگانی چهارده معصوم (ع)

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

رضا میرزاده

برق

9107257850

305242

اول

2

طاهره رضائیان

حسابداری

910725787

305256

دوم

3

امین حسینلو

کامپیوتر

910058085

305235

سوم

4

علی سلطانی نشاط

پرستاری

920435458

304747

چهارم

5

یاسمن اژند

پرستاری

920733065

304753

پنجم

ترجمه قرآن به زبان انگلیسی

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

علی ساجدی

مکانیک

910241475

305299

اول

2

پرستوعلیزاده

پرستاری

900451949

305436

دوم

3

مریم کرد

کامپیوتر

920303181

305055

سوم

4

علیرضامصفا

عمران

910020446

305038

چهارم

5

محمدنوری بخش

عمران

910275466

305039

پنجم

ترجمه فارسی قرآن کریم

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

سام الدین رحیمی

برق

90116100056

304979

اول

2

محمدرضا یزدی

عمران

911128708

304993

دوم

3

علی کشاورزی

برق

920018800

304625

سوم

4

محمد حامدی

شیمی

930025115

304994

چهارم

5

احمدگرجی

مکانیک

911217293

304980

پنجم 

 

 

نماز

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

حسین  علی حیدری

عمران

93009512

305335

اول

2

زهرا شفیعی

کامپیوتر

920223798

305271

دوم

3

شیرین نوری کریم آبادی

علوم تربیتی

920656351

305273

سوم

4

حسن کرد

الکترونیک

9218672760

305293

چهارم

5

محمدعروجی

عمران

930084877

305291

پنجم

 

آشنایی با مفاهیم نهج البلاغه

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

حسن جوکار

مکانیک

930040634

304955

اول

2

وحید دینداری صبور

مکانیک

93228521

304952

دوم

3

ستاره آخوندی

کامپیوتر

922001354

304971

سوم

4

مرتضی قاسمی

کامپوتر

920214270

304958

چهارم

5

مهدی محمودی

مکانیک

930052104

304951

پنجم

 

حفظ وترجمه ادعیه وزیارات

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره دانشجویی

شماره داوطلبی

رتبه

1

امیرتاج فر

پرستاری

910315453

304973

اول

2

مرضیه مقیمی

مدیریت

920008767

304755

دوم

3

زینب حبیبی

 

 921963157

304749

سوم

4

محمدمهدی جعفری

عمران

9101771640

305071

چهارم

5

محمدعرب محامی

مکانیک

920285485

305069

پنجم

 

 

چهارشنبه 29 بهمن 1393  5:8

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 24 فروردين 1400  15:12:59
 انتخاب وب سایت