|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره در نیمسال دوم
 برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

نیمسال دوم تحصیلی 94-93

ایام هفته

نام استاد ( مشاور)

ساعت مشاوره

دوشنبه

آقای دکتر نیکوکار ( مشاوره تحصیلی)

12- 10

سه شنبه

خانم دکتر خاقانی (مشاوره فردی ، مددکاری اجتماعی)

9/30- 8

سه شنبه

آقای دکتر نامور ( خانواده درمانگر ، بالینی ) 

13/30-15

سه شنبه

خانم دکتر پاکدامن (مسائل روانشناختی ، تربیتی )

14-16

سه شنبه

آقای مسعود زاده (مشاوره دینی مذهبی ، فردی)

12- 11

چهارشنبه

خانم دکتر عسگریان ( مشاوره خانواده و ازدواج )

9/30- 8

چهارشنبه

خانم دکتر روستایی ( مشاوره فردی ، تست و آزمون )

11- 9/30

چهارشنبه

آقای دکتر حبیبی تبار ( مشاوره ازدواج ، روانشناسی دینی )

13-14

  چهارشنبه

خانم دکتر شاطریان ( مشاوره تحصیلی ، تربیتی )

      30/ 15- 14

  پنجشنبه

 

خانم دکتر تنها  ( مشاوره تحصیلی و فردی )

            11- 8

  پنجشنبه

 

خانم دکتر نیوشا  ( مسائل روانشناسی ، اختلالات یادگیری )

          11- 9/30

  پنجشنبه

 

آقای دکتر شریفی  ( مشاوره خانواده ، برنامه ریزی تحصیلی)

      30/ 11- 10/30

  پنجشنبه

 

آقای دکتر قیوم زاده  ( مشاوره حقوقی و مذهبی )

12 - 10

  پنجشنبه

 

آقای دکتر آرش تقوی  (خانواده درمانگر ، بالینی )

            14- 13

  پنجشنبه

 

آقای دکتر نوربخش (اختلالات اضطرابی ، بالینی )

         14/30- 13

 

مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ( میدان فلسطین )

 جنب ساختمان اداری ـ دفتر مشاوره

دوشنبه 20 بهمن 1393  6:21

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 29 فروردين 1400  20:34:34
 انتخاب وب سایت