|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
آخرین مهلت تحویل پایان نامه جهت دفاع در نیمسال اول 94-93
 قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

دانشجویان مجاز به دفاع از پایان نامه (در نیمسال اول 94-93) حداکثر می توانند تا تاریخ 02/11/1393 مدارک مورد نیاز خود را به دفتر امور پایان نامه ها تحویل نمایند.

بدیهی است زمان مذکور قابل تمدید نمی باشد.

مدارک مورد نیاز:

1- فرم شماره 7

2- فرم صادره از آموزش

3- یک جلد پایان نامه سیمی شده

توجه: زمان دفاع از پایان نامه حداقل یک هفته پس از صدور ابلاغ داور می باشد.

 حوزه معاونت پژوهشی

شنبه 20 دى 1393  4:45

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 20 فروردين 1400  16:12:37
 انتخاب وب سایت