|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
راه اندازی سامانه ثبت نام دوره های کوتاه مدت
 دفتر توانمند سازی و آموزش های کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ،دوره های آموزشی کوتاه مدت برگزار می نماید.به همین دلیل سامانه ثبت نام دوره های اموزشی راه اندازی گردیده است.
جهت ثبت نام دوره های مختلف می توانید از صفحه اصلی سایت دانشگاه ، قسمت ثبت نام دوره های آموزشی  اقدام نمایید.
لازم به ذکر است در پایان دوره ها به فراگیران محترم گواهینامه پایان دوره ممهور به مهر دانشگاه آزاد اسلامی و مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعطا خواهد گردید.
يکشنبه 12 ارديبهشت 1395  6:39

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 29 فروردين 1400  3:27:26
 انتخاب وب سایت