|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
اطلاعیه در خصوص زمان مصاحبه داوطلبان دکتری مشاوره
 باطلاع پذیرفته شدگان مصاحبه دکتری تخصصی رشته مشاوره  می رساند جهت انجام مصاحبه بشرح ذیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه  حضور بهم رسانند:
نام خانوادگی  حروف الف تا د  ساعت 9 صبح و مابقی ساعت 14 روز سه شنبه 95/2/21 
آدرس : ساوه - میدان فلسطین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
شنبه 21 فروردين 1395  10:55

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 29 فروردين 1400  3:27:26
 انتخاب وب سایت