|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
آموزش ایجاد پروفایل شخصی در google scholar
قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید و پژوهشگران گرامی

با توجه به اینکه یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی کیفیت مقالات، تعداد ارجاعات به آن مقاله می باشد، یکی از رایجترین موتور های جستجو مقالات ، جستجوگر Google Scholar می باشد. که توانایی ارائه ارجاعات مقالات را نیز دارا می باشد. از این رو ثبت پروفایل شخصی ارجاعات در این موتور جستجو دارای اهمیت زیادی می باشد.جهت ایجا این پروفایل می توان از فایل راهنمایی زیر استفاده کرد: 

آموزش ایجاد پروفایل در Google Scholar

يکشنبه 18 بهمن 1394  7:1

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 29 فروردين 1400  3:28:5
 انتخاب وب سایت