|  
چهارشنبه 1 بهمن 1399
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر
 قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد کامپیوتر


دانشجویانی که درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته با آقای دکتر وکیلی دارند، برای تحویل پروژه شبیه سازی روز چهارشنبه چهاردهم بهمن ماه ساعت 10 صبح در دانشگاه حضور داشته باشند.
 
 
يکشنبه 4 بهمن 1394  9:16

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 1 بهمن 1399  3:13:27
 انتخاب وب سایت