|  
جمعه 1 شهريور 1398
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت استرس برگزار می گردد
 مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی با موضوع « مدیریت استرس»

با حضور استاد ارجمند سرکار خانم هاشمی

زمان : پنجشنبه 94/9/26 ساعت 13 لغایت 16

مکان : دفتر مشاوره دانشگاه واقع در سایت میدان فلسطین
سه شنبه 3 آذر 1394  5:47

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 31 مرداد 1398  20:1:36
 انتخاب وب سایت