|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت استرس برگزار می گردد
 مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی با موضوع « مدیریت استرس»

با حضور استاد ارجمند سرکار خانم هاشمی

زمان : پنجشنبه 94/9/26 ساعت 13 لغایت 16

مکان : دفتر مشاوره دانشگاه واقع در سایت میدان فلسطین
سه شنبه 3 آذر 1394  5:47

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 28 فروردين 1400  9:12:21
 انتخاب وب سایت