|  
چهارشنبه 9 مهر 1399
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
کارگاه آموزش پیش از ازدواج برگزار می گردد
 مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه برگزار می کند:


کارگاه آموزش پیش از ازدواج (یک انتخاب موفق)


با حضور استاد ارجمند سرکار خانم آ باقری

زمان : دوشنبه  94/9/9 ساعت 13 لغایت 15

مکان : دفتر مشاوره دانشگاه واقع در سایت میدان فلسطین


سه شنبه 3 آذر 1394  5:11

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 7 مهر 1399  6:9:2
 انتخاب وب سایت