|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
زمان بندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی
  

زمان بندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی

رشته زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی (15 نفر اول)

ردیف

نام خانوادگی      نام

روز

تاریخ

ساعت

1

اسدی گرجی     عین الله

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

2

اسلامی اردکانی  سیدعدنان

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

3

اسماعیل پور      مصطفی

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

4

آقاعلیخانی        نرگس

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

5

اقبالیان            مهدی

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

6

امینی            مینا

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

7

انصاری فر     موسی

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

8

ایرانی         زهرا

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

9

پاریاد          اختر

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

10

پورمقدم چوکامی   رقیه

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

11

توکلی           فاطمه

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

12

جعفری        زهرا

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

13

جمالی        غلام

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

14

جهانگیریان ثمرین   اکرم

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

15

حاجی مزدارانی محمدمهدی

چهارشنبه

20/08/94

12- 9

زمان بندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی

رشته زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی (15 نفر دوم)

ردیف

نام خانوادگی      نام

روز

تاریخ

ساعت

1

حسینی سرونی    سیدعلی

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

2

خان بابایی      فاطمه

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

3

خورشیدی       پاجی

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

4

دانشمندی       حمیده

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

5

داودی ثانی      زهره

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

6

درویشی        ولی

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

7

ربیعی        خدیجه

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

8

رضوی نژاد    بهروز

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

9

رضوی نیا   سیدنعمت اله

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

10

زارع کهن     مژگان

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

11

زارعی مقدم   شیما

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

12

سالاری راد    شهاب

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

13

سبزواری      شعله

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

14

شمسی گوشکی  جمیله

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

15

شیروانی شاعنایتی   الهام

چهارشنبه

20/08/94

16- 13

 

 

زمان بندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی

رشته زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی (15 نفر سوم)

ردیف

نام خانوادگی      نام

روز

تاریخ

ساعت

1

صانعی      مهرنوش

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

2

طاهری          گیتی

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

3

طلوعی اشلقی   نعیمه

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

4

عباس نژادخراسانی   هادی

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

5

عباسی صاحبی   فاطمه

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

6

عزیزپورمعلم     حسین

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

7

غفاری          مطلب

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

8

غفاری          ناهید

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

9

فاضل دربندی     ثمینه

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

10

فراز        علی اصغر

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

11

فلاح نژاد       جعفر

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

12

قریبی        طاهره

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

13

گودرزی      معصومه

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

14

مجدزنگنه     مینو

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

15

محمدزاده      بهاره

پنجشنبه

21/08/94

12- 9

 

 

زمان بندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی

رشته زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی ( 16 نفر چهارم)

ردیف

نام خانوادگی      نام

روز

تاریخ

ساعت

1

محمودزاده     نسیم

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

2

مصفا        پریسا

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

3

معارفوند      مجید 

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

4

معتمدی       منا

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

5

معصومی     عقیل

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

6

نبیی         مینا

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

7

نجفی        مهناز

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

8

نوحی     رعنا

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

9

همایونفر     شیوا

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

10

هوشمند    نسرین

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

11

وفایی      سیده فاطمه

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

12

کارخانه     زهره

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

13

کرمی      مینا

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

14

کریم      زهرا

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

15

کیا    افخم السادات

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

16

کیهانیان     فرشته

پنجشنبه

21/08/94

16:10- 13

زمان بندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی

رشته مدیریت صنعتی (15 نفر اول)

ردیف

نام خانوادگی      نام

روز

تاریخ

ساعت

1

ایزدمهر   جاوید

شنبه

23/08/94

12- 9

2

بیاتی     غلامرضا

شنبه

23/08/94

12- 9

3

پری زاده    علیرضا

شنبه

23/08/94

12- 9

4

پیشکار     وحید

شنبه

23/08/94

12- 9

5

تقی پور بیرگانی   احمد

شنبه

23/08/94

12- 9

6

جعفری     مهدی

شنبه

23/08/94

12- 9

7

حاجبی      شاهو

شنبه

23/08/94

12- 9

8

حاجی امینی   ابوالفضل

شنبه

23/08/94

12- 9

9

حجتی     محمد

شنبه

23/08/94

12- 9

10

حیدرزاده    علی

شنبه

23/08/94

12- 9

11

رحیمی       حسین

شنبه

23/08/94

12- 9

12

رضایی     حمید

شنبه

23/08/94

12- 9

13

زنگانه        میثم

شنبه

23/08/94

12- 9

14

سلطان زاده    همایون

شنبه

23/08/94

12- 9

15

سیدعقیلی      سیده شبنم

شنبه

23/08/94

12- 9

 

 

 

 

زمان بندی مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی

رشته مدیریت صنعتی (19 نفر دوم)

ردیف

نام خانوادگی      نام

روز

تاریخ

ساعت

1

صمیمی     محمدصادق

شنبه

23/08/94

16:20- 13

2

عظیمی پور     لیلی

شنبه

23/08/94

16:20- 13

3

علی پور       حدیث

شنبه

23/08/94

16:20- 13

4

علی زاده شانی     سیدرامین

شنبه

23/08/94

16:20- 13

5

فرش چی     مرتضی

شنبه

23/08/94

16:20- 13

6

گل محمدی       لیلا

شنبه

23/08/94

16:20- 13

7

محمدپورکلاکی   هانی         

شنبه

23/08/94

16:20- 13

8

محمدی      سیده آرزو

شنبه

23/08/94

16:20- 13

9

محمودی نژاد     پیمان

شنبه

23/08/94

16:20- 13

10

مشیری موحد     علی

شنبه

23/08/94

16:20- 13

11

ناصری کریموند محمدرضا

شنبه

23/08/94

16:20- 13

12

نبی ابکناری     محمدعلی

شنبه

23/08/94

16:20- 13

13

نصیری      زهرا

شنبه

23/08/94

16:20- 13

14

نقدی زارچ     محمدحسن

شنبه

23/08/94

16:20- 13

15

نورزاد    اسمعیل

شنبه

23/08/94

16:20- 13

16

هاشمی    سیدعلی

شنبه

23/08/94

16:20- 13

17

هندیجانی      احمد

شنبه

23/08/94

16:20- 13

18

یوسفی شیخ رباط    محمد

شنبه

23/08/94

16:20- 13

19

کرمی      حسن

شنبه

23/08/94

16:20- 13

 دانشجویان فوق الذکر جهت انجام مصاحبه راس ساعت مقرر به آدرس ساوه - میدان فلسطین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - ساختمان اداری - دفتر ریاست مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است پذیرفته شدگان رشته  مهندسی برق - کنترل سیستم  روز چهارشنبه  20 آبان 94 از ساعت 13 لغایت 16 به آدرس ساوه - سایت میدان فلسطین- ساختمان اداری - دفتر ریاست مراجعه نمایند.


ففهرست مصاحبه شوندگان رشته مهندسی برق  - کنترل و سیستم

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

سید حمزه اذرنگ

9

مجید طهماسبان

2

انوشیروان اسفندیاری بهراسمان

10

سید ابوالفضل عابدی

3

محمد افشار

11

میلاد مرادی

4

امیرعلی پاسدار

12

سعید نقیان

5

فرزاد تات شه دوست

13

اشکان نیک اعتقاد

6

محسن توکل

14

امین کاوه

7

محمدرضا سرمدی زاده

15

مالک کرمی

8

امیر سهرابی نژاد

 

 

 

يکشنبه 10 آبان 1394  5:10

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 29 فروردين 1400  9:25:9
 انتخاب وب سایت