|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
برنامه زمانبندی مشاوره در نیمسال اول تحصیلی95- 94
 برنامه هفتگی مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

نیمسال اول تحصیلی 95-94

ایام هفته

نام استاد ( مشاور)

ساعت مشاوره

دوشنبه

آقای دکتر نامور  ( خانواده درمانگر، بالینی )

10- 8

دوشنبه

خانم آباقری ( مشاوره پیش از ازدواج، بالینی )

12- 10

سه شنبه

خانم دکتر پاکدامن ( مسائل روانشناختی، تربیتی )

10- 8

سه شنبه

خانم دکتر خاقانی (مشاوره فردی، مددکاری اجتماعی )

15- 14

سه شنبه

آقای مسعود زاده  (مشاوره دینی مذهبی ، فردی )

12- 11

چهارشنبه

آقای دکتر نامور  ( خانواده درمانگر، بالینی )

9/30- 8

چهارشنبه

آقای دکتر قیوم زاده  ( مشاوره حقوقی و مذهبی )

12 - 10

چهارشنبه

خانم دکتر خاقانی ( مشاوره فردی، مددکاری اجتماعی )

12- 10/30

چهارشنبه

آقای دکتر حبیبی تبار ( مشاوره ازدواج ، روانشناسی دینی )

   15-13/30

 چهارشنبه

 

آقای دکتر قاصدی  ( مشاوره خانواده و ازدواج )

     15-13

 چهارشنبه

 

آقای دکتر شاه نظری ( مشاوره فردی و تحصیلی )

15/30 - 14

  پنجشنبه

 

خانم دکترنیوشا ( مسائل روانشناختی، اختلالات یادگیری )

9/30  8

  پنجشنبه

 

خانم دکترفرقدانی  ( مشاوره فردی و خانواده  )

9/30 8

پنجشنبه

 

خانم دکتر شاطریان  (  مشاوره تحصیلی، تربیتی )

   16- 14/30

 

مکان : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه ( میدان فلسطین )

 جنب ساختمان اداری ـ دفتر مشاوره

 

سه شنبه 14 مهر 1394  10:38

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 18 فروردين 1400  18:8:12
 انتخاب وب سایت