|  
سه شنبه 30 دى 1399
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
نوع خبر 
 
 
زمان انجام مصاحبه جهت پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی برق الکترونیک

 از پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی رشته مهندسی برق الکترونیک دعوت می گردد جهت مصاحبه در روز سه شنبه 94/06/31 ساعت 10 صبح به شهرک دانشگاهی خاتم الانییاء (ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - دفتر ریاست مراجعه نمایند

پنجشنبه 26 شهريور 1394  7:54

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 29 دى 1399  12:46:3
 انتخاب وب سایت