|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
مدیریت > معاونت دانشجویی > امور مشمولین

»امور مشمولین

دانشجویان محترم ( آقایان ) در بدو ورود به دانشگاه برای ترم اول می بایست مدارک لازم را جهت روشن شدن وضعیت مشمولی خود به مسئول ارائه نمایند.

- در صورتی که کارت معافیت یا پایان خدمت دانشجویی پس از شروع به تحصیل صادر و یا دریافت گردید می بایست اصل و تصویر آن را به مسئول امور مشمولین ارائه دهد.

ـ بدیهی است جهت کلیه مشمولان که منع قانونی نداشته باشد درخواست معافیت تحصیلی خواهد شد.


 انتخاب وب سایت