|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
مدیریت > معاونت دانشجویی > کانون دانشجویی هلال احمر

» کانون دانشجویی هلال احمر

این کانون با همکاری دانشگاه و جمعیت هلال احمر به منظور تحقق هدفهای مشخص شده اقدام می نماید و در این راستا از امکانات موجود در واحد و سایر امکانات رفاهی جمعیت هلال برخوردار است.


 انتخاب وب سایت