|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
مدیریت > معاونت دانشجویی > خوابگاه ها

» خوابگاه ها

بخش خوابگاه دانشجویی در دو قسمت خواهران و برادران سعی در ایجاد فضای امن و راحت جهت رفاه حال دانشجویان می باشد.

ـ نحوه ثبت نام :

۱/  مراجعه به امور دانشجویی ( خواهران و برادران ) جهت دریافت فرم پیش ثبت نام

۲/  مراجعه به امور دانشجویی بعد از جلسه توجیهی جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خوابگاه

۳/  در صورت موافقت با ثبت نام در خوابگاه ، دریافت فیش از امور دانشجویی

۴/  ارائه فیش واریزی و مدارک لازم ( ۲ قطعه عکس ، یک برگ تصویر شناسنامه ) به مسئولین مربوطه

۵/  دریافت کارت خوابگاه از امور دانشجویی

توجه اولویت ثبت نام خوابگاه با دانشجویانی می باشد که از راههای دور جهت ثبت نام مراجعه می نمایند.

 

خوابگاه خواهران :

خوابگاه خواهران شامل سه خوابگاه می باشد که هر سه در مالکیت دانشگاه می باشد و با زیربنای ۵۰۱۷ مترمربع امکان اسکان دانشجویان در یک نیمسال در خوابگاه دائم حدود ۴۸۲ نفر و خوابگاه میهمان در هر شب ۱۲۰ نفر می باشد .

 

خوابگاه برادران :

خوابگاه برادران شامل سه خوابگاه می باشد که هر سه به صورت استیجاری می باشد و با زیربنای ۳۶۲۰ مترمربع امکان اسکان ۴۰۲ نفر را دارا می باشد.


 انتخاب وب سایت