|  
يکشنبه 29 فروردين 1400
  |     |   ENGLISH   |     |     |  
مدیریت > حوزه ریاست

حوزه ریاست

هیئت رئیسه واحد 

۱-  رئیس واحد

آقای دکتر مجید گندمکار

رشته : برق - قدرت

 

۲-  معاون پژوهشی

آقای دکتر انوش اقدامی کورکابیجاری

رشته : بیوشیمی

 

۳-  معاون اداری مالی

 آقای دکتر مسعود قربانحسینی

رشته : مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

 

۴-  معاون آموزشی آقای دکتر جواد نیکوکار
رشته: برق

 

 

۵-  معاون دانشجویی

آقای دکتر محمد شریف مقدسی
رشته : زراعت

 

۶-  معاون عمران

آقای مهندس مهدی فتاحی

 

۷-  معاون فرهنگی 

خانم دکتر اعظم یوسفی

 

۸-  معاون مدارس سما

آقای دکتر محمدحسین فرمهینی فراهانی

 

9-معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان

آقای دکتر نیما هاشمی
 

 

اهم وظایف و اختیارات
زیر مجموعه حوزه ریاست
شورای واحد
دفتر فرهنگ اسلامی
روابط عمومی
حراست
گزینش  • اهم وظایف و اختیارات


۱- تعیین سیاستهای کلی و خط مشی اجرایی واحد منطبق با ضوابط و مقررات سازمان مرکزی

۲- نظارت و کنترل در اجرای دقیق مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان

۳- عزل و نصب رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی و مدیران و مسئولان بخشهای مختلف

۴- ایجاد وفاق و همدلی بین معاونین و پرسنل در راستای ایجاد بستری آرام و مطمئن

۵- رهبری و ساماندهی حوزه های آموزشی , پژوهشی , اداری و مالی , دانشجویی , عمران , مدارس سما و دفتر فرهنگ اسلامی

۶- نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی و بسیج دانشجویی بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی

۷- ایجاد زمینه ای توام با آرامش ضمن توسعه امور رفاهی و فرهنگی مناسب جهت اعتلای سطح علمی و تخصصی دانشجویان در فضایی که حفاظت از ارزشهای دینی و حراست از دست آوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ملحوظ باشد.  • زیر مجموعه حوزه ریاست


۱- شورای واحد :
که با حضور ریاست , معاونین , روسای دانشکده ها و ریاست دفتر فرهنگ اسلامی تشکیل می شود و تعیین سیاستهای کلی واحد را در قالب مقررات و دستور العمها مورد بررسی قرار می دهد.

۲- دفتر فرهنگ اسلامی :
اهم وظایف این دفتر عبارت از ایجاد زمینه لازم و مطلوب جهت رشد و تعمیق روح معنوی و ارزشهای اسلامی است که در محدوده مقررات و حوزه دفتر فرهنگ اسلامی و کانون قرآن و عترت و هماهنگ با دیگر بخشهای دخیل در امور فرهنگی صورت می پذیرد.

۳- روابط عمومی :
روابط عمومی با توجه به سابقه تشکیلاتی و تعاریفی که از آن بعمل آمده محدوده فعالیت آن بسیار وسیع و بعنوان یک راهکار مدیریتی که میتواند تحقق اهداف سازمان را تسریع بخشد شکل گرفته است .
در دنیای امروز روابط عمومی ها به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمانها تلقی میگردند.
روابط عمومی هنرش این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند دهد و اجرای فرامین درون سازمانی را تسهیل نماید و در نهایت ارتباط سازمان را با بیرون از آن, بدرستی برقرار سازد.

۴- حراست :
نظارت و کنترل دقیق در قالب رعایت مقررات حفاظت فیزیکی و طبقه بندی و ثبت اسناد محرمانه و ارتباط با مراجع قانونی و هماهنگی با انتظامات و بخش اداری و پاسخ به استعلامهای محرمانه از مهمترین وظایف این بخش است.

۵- گزینش :
حلقه مهم ارتباط بین بخشهای مختلف واحد است که کار هماهنگی مسئولان را در داخل و خارج دانشگاه بر عهده دارد و برنامه ریزی و هماهنگی تشکیل جلسات , سمینارها , مراسم عبادی و سیاسی و مذهبی و تدوین نامه های مربوط به عهده این قسمت است.


 انتخاب وب سایت